Sådan skifter du nemt selv dit virksomhedsnavn eller binavn

2 May 2024

Du kan nemt selv ændre dit virksomhedsnavn og det tager under 1 time at lave dokumenterne og uploade dem til Erhvervsstyrelsen.

Det skal siges, at jeg på ingen måde har erfaring eller certificering af nogen art til at kunne rådgive om nedenstående. Det er alene til inspiration baseret på, hvad jeg har gjort.

Hvad koster det at skifte en virksomhedsnavn?

Det kan hurtigt koste over 1.000 kr. at skifte selskabsnavn, når man gør brug af en rådgiver, men det kan hurtigt og nemt gøres meget billigere. Det koster i skrivende stund (2022-12-10) et gebyr på 180 kr. til Erhvervsstyrelsen at lave en ændring af sin virksomhed (f.eks. navn) og mere behøver det ikke at koste.

Hvad kræver det at lave en virksomhedsændring (f.eks. navneskift)?

For at ændre en virksomhed, skal der laves et beslutningsreferat og evt. opdaterede vedtægter.

Vedtægterne skal opdateres, fordi virksomhedsnavnet typisk vil stå i de første paragraffer af vedtægterne. At rette oplysningerne i de eksisterende vedtægter burde være til. Læs dem igennem og ret til, hvor det giver mening.

Lad os derfor kigge nærmere på udformningen af et beslutningsreferat.

Sådan laver du et beslutningsreferat

Jeg lavede mit beslutningsreferat ligesom nedenstående. Du kan erstatte ordene markeret med fed i overensstemmelse med tabellen. Tilføjer du ikke et binavn til din virksomhed, kan du selvfølgelig fjerne den del.
Værdi Beskrivelse
CVRNR CVR-nr. for din virksomhed.
Dato Datoen for din ændring.
VIRKSOMHED Virksomhedsnavn FØR navneskiftet.
NYTNAVN Virksomhedsnavn EFTER navneskiftet.
NYTBINAVN Binavn, der tilføjes virksomheden.
PERSON Dit fulde navn.

Beslutningsreferat
Ekstraordinær generalforsamling i VIRKSOMHED

Den DATO blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i VIRKSOMHED (CVR-nr. CVRNR) på selskabets hjemsted.

Dagsordenen var som følger:
  1. Valg af dirigent
  2. Forslag om ændring af selskabets navn
  3. Eventuelle forslag

Emnerne på dagsordenen blev behandlet som følger:

1. Valg af dirigent
Det var foreslået, at PERSON blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede herefter, at selskabets anpartshavere var til stede eller repræsenteret. Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt i henhold til dagsordenen.

2. Forslag om ændring af selskabets navn
Det var foreslået, at selskabets navn skulle ændres fra VIRKSOMHED til NYTNAVN.
Det var foreslået, at selskabet skulle optage NYTBINAVN som binavn.
Udkast til opdaterede vedtægter med navneændringerne var fremlagt til generalforsamlingens godkendelse.

Forslaget blev vedtaget.

3. Eventuelle forslag
Der forelå ikke yderligere forslag til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingens dagsorden var udtømt og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer dirigenten PERSON til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingens vedtagne.


Afslut dokumentet med en plads til at dirigenten kan underskrive og datere dokumentet. Når dokumentet er underskrevet, scannes det ind og er klar til upload hos Erhvervsstyrelsen.

Sådan indgiver du din virksomhedsændring til Erhvervsstyrelsen

Log på Virk.dk og gå ind under “Ændre virksomhed”.

Herefter får man mulighed for at ændre virksomhedens oplysninger med nogle tekstfelter. Når det er indtastet bliver man vejledet i at uploade beslutningsreferatet og de opdaterede vedtægter. Man bliver vejledt ret godt igennem processen. Slutteligt betaler man gebyret til Erhvervsstyrelsen.

Det var sådan jeg skiftede selskabsnavn. Jeg håber, det kan bruges som inspiration.

Relateret indhold

Har du en opsparing?

Har du en opsparing?

Udgivet 2018-05-09

Investering

Hvis du ikke har en opsparing på nuværende tidspunkt, så er det en god idé at komme i gang. Det er vigtigt at have en solidt grundlag før man investere.

Læs indlægget →
6. sæson af Løvens Hule — Kan det blive vildere?

6. sæson af Løvens Hule — Kan det blive vildere?

Udgivet 2024-04-25 — Opdateret 2024-05-02

Løvens Hule

6. sæson af Løvens Hule byder på nye håbefulde iværksættere. Hvordan kommer det til at gå og kan det blive vildere end tidligere?

Læs indlægget →
Sådan skifter du nemt selv dit virksomhedsnavn eller binavn

Sådan skifter du nemt selv dit virksomhedsnavn eller binavn

Udgivet 2024-05-02

Du kan nemt selv ændre dit virksomhedsnavn og det tager under 1 time at lave dokumenterne og uploade dem til Erhvervsstyrelsen.

Læs indlægget →